نقطه های روشن ایمان من چشمان توست ...

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۴ خرداد ۹۶ ، ۰۰:۰۳

یوم

و اسئلک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم

یعنی تا قبل اون روز نفع داره، جواب داره، تا قبل اون روز معذرت ها قبوله.

اگه می خوای ببخشی امروز ببخش. نذار به اون روز بکشه

داشت کارم گره می خورد ولی تا گفتم

جان آقای خراسان همه را بخشیدی


دینا .م