نقطه های روشن ایمان من چشمان توست ...

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۰ تیر ۹۵ ، ۰۰:۵۶

دل

یک دل جای دو دلدار نیست، 

مگه اینکه در طول هم باشن.

چطور آخه؟

دینا .م